O

O nás

KVALITA - PROFESIONALITA - SERVIS

TOPIZOL-pm je špecializovaná firma na hydroizolácie a tepelné izolácie konštrukcií, ktorá pôsobí na celom Slovensku. Izolácie dodávané ako komplet na kľúč. Záruky poskytujeme podľa typu realizácie v dĺžke až 13 rokov na prevedené práce. Izolujte s nami!

STRECHY PLOCHÉ

 • ploché, pultové
 • s obráteným poradím vrstiev
 • terasy, balkóny

ZEMNÉ IZOLÁCIE

 • základy stavieb
 • podlahová platňa
 • bazény a nádrže

K vykonávaniu svojich služieb ponúkame:

 • posúdenie stavu pôvodného strešného plášťa
 • zistenie porúch a návrhom riešenia
 • v spolupráci s projektantom prípravu dokumentácie v rozsahu stavebného povolenia
 • samotnú realizáciu stavebných prác, ktorá pozostáva z opravy alebo dodávky strešného plášťa, zabezpečenie opravy, poprípade výmeny svetlíkov, bleskozvodov a pod., ak majú priamu súvislosť s celkovou dodávkou

Hydroizolačné systémy strešných plášťov dodávame vrátane:

 • kotviacich a klampiarskych prvkov
 • ukončovacích profilov
 • tmelov a antikoróznych náterov
 • umelohmotných dažďových vpustí vrátane ochranných mriežok
 • umelohmotných odvetrávacích komínkov
 • ukončovacích profilov nádrží a bazénov

I

Izolácie

Strechy ploché

Hydroizolácie

V našich klimatických podmienkach je zvýšená nutnosť používania vysokokvalitných hydroizolačných membrán k ochrane objektov proti vode. Z vlastnej praxe sme zvolili pre investorov vysokokvalitné materiály, s ktorými dokážeme úspešne so zárukou izolovať konštrukcie stavieb. Pri realizáciách na vytvorenie hydroizolačných membrán používame hydroizolačné fólie a modifikované asfaltové pásy od renomovaných výrobcov - ALKORPLAN / FATRAFOL vyrábané z materiálu PVC-P(mäkčený polyvinylchlorid). Prispôsobený jednotlivým riešeniam strešných hydroizolácií: mechanicky kotvený strešný plášť bez zaťaženia ALKORPLAN176/FATRAFOL810...Strešná hydroizolačná fólia s výstužou z polyesterových vlákien, voľne pokladaný strešný plášť so zaťažením (štrk, dlaždice, strešná vegetácia) ALKORPLAN177/FATRAFOL818,810/V.

PVC komponenty sú pevné látky, ktoré trvale ostávajú bezo zmien. Modifikované asfaltové pásy sú technicky vysoko vyspelým výrobkom. Asfaltová zmes modifikovaná vhodnými polymérmi je odolnejšia voči nízkym teplotám a jej bod mäknutia sa posúva na 150 ̊C. Širokým sortimentom, rôznymi typmi modifikátorov a nosných vložiek sú membrány vyrobené na báze modifikovaných asfaltov univerzálne hydroizolačné materiály, odolné voči účinkom extrémnych teplôt, s pružnosťou do 50% a veľmi dobrou rozmerovou stabilitou. Vysoká pevnosť nosných vložiek umožňuje prenášať pohyby podkladových vrstiev bez porušenia hydroizolačného súvrstvia.

Pochôdzne vrstvy terás, balkónov

V rozsahu strechy na kľúč, zabezpečujeme pochôdzne vrstvy terás, balkónov ( Fólie WALKWAY). Ďalej zabezpečujeme aj presvetľovacie svetlíky rôznych konštrukcií a tvarov.

Tepelné izolácie

používané ako obalové materiály zabezpečujúce dosiahnutie potrebného tepelného odporu konštrukcie ako u novostavieb, tak aj pri dodatočne zatepľovaných objektoch v rozsahu rekonštrukcie. Jedná sa o doskové materiály potrebnej pevnosti na báze minerálnych vlákien, extrudovaného alebo EPS polystyrénu a polyuretánových PIR dosiek.

Výhody ponúkaných hydroizolačných membrán

 • dobrá odolnosť proti UV žiareniu
 • dobrá odolnosť proti nízkym teplotám
 • dobrá odolnosť proti ozónu
 • dobrá odolnosť proti priemyselným exhalátom dobrá odolnosť proti vodivosti tepla
 • dobrá odolnosť proti dilatačným posunom stavby dlhá životnosť až nad 30 rokov
 • nízke nároky na údržbu
 • ľahké a rýchle spracovanie v detailoch a ploche odvetranie zabudovanej vlhkosti v strešnom plášti vysoké záruky a prijateľná cena

R

Realizácie

K

Kontakt

Pošlite nám správu